ทำบัค ทรู

สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 25 ปี พบเลขเคยออกซ้ำหลายรอบ

www.turenews.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a2-2

เห็นที่ไหนเกินกว่านี้แจ้งมาได้เลย “กองสลากฯ” ลงพื้นที่ยืนยัน ไม่พบล็อตเตอรี่เกิน 80

www.turenews.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%81-2

‘อั้ม พัชราภา’ ทำวัวน้ำตาไหล ลุยถึงที่ ช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ 24 ตัว

www.turenews.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95

ชาวสวนเริ่มกังวล ทุเรียนต้นฤดู ราคาตกเหลือ 90 บาท/กก. ราคา ตกฮวบ

www.turenews.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5-2