สายฟ้าวันที่ 22 เมษา รัดบาน

พบทางสงบในชีวิต แก้ว กวินนา ตั้งใจโกนหัวเป็นแม่ชีตลอดชีวิต คนไทยทั้งประเทศสาธุได้ไหม

www.ruttaban.com/%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%a7-2/

เตรียมหน าว เม.ย.อุณหภูมิลดฮ วบ

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a1-%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/

เผยวิธีดึงเส้นวัดที่ดินที่ต้องรู้ ก่อนจะเสี ยที่ดินให้ใครโดยไ ม่รู้ตัว

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4/

“เต้” รู้เรื่องราวทั้งหมด ทุกคนทั้งประเทศว่าเป็นใครไปดูกันไหม(คลิป)

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1/

เตื อน 17 จังหวัด พรุ่งนี้ จับตาพายุ 3 ลูก

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7-%e0%b8%ad%e0%b8%99-17-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%88/

ฟังก่อนสาย พ.ศ.65 ปีมหาวิป โย ค กับเห ตุ การณ์จะเกิดขึ้น

www.ruttaban.com/%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-65-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9b-%e0%b9%82-2/

รับซื้อเหรียญ 1 บาทครุฑ 27,000บาท ใคร มีเหรียญครุฑ ห้ า ม พ ล า ด

www.ruttaban.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d-1-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%91-27000%e0%b8%9a-2/

เป็นบุญจริงๆ! “ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนนึงสั่งเส้นเล็กแห้ง 1 ชาม” พอเงยหน้า

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95/

รับสมัครไปทำงานเกาหลี ค่าแรงเกือบแสนต่อเดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%84/