สายฟ้าวันที่ 29 เม ย. รัดบาน

ร่วมอนุโมทนาบุ ญ บ๊วย เชษฐวุฒิเข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์

www.ruttaban.com/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b8%8d-%e0%b8%9a%e0%b9%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%8a/

พิมรี่พาย ร ถย นต์ 10 มอ ไซ ด์ 300 ไ อ โ ฟ น 150 รวม 47 ล้าน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%a3-%e0%b8%96%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-10-%e0%b8%a1%e0%b8%ad-%e0%b9%84%e0%b8%8b-%e0%b8%94%e0%b9%8c-3/

สาวสุดมั่น เรียกสินสอดผู้ชาย 500 ล้าน ถ้าน้อยกว่านั้นไม่แต่ง

www.ruttaban.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c/

หລวงต าบุ ญชื่น ธุดงค์ถึงเขมราฐแล้ว ก่อนเดินดุธงค์ต่อไปชานุมาน 1/5/65 ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม

www.ruttaban.com/%e0%b8%ab%e0%ba%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95-%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%b6/

คนเกิด 4 วันนี้ ปลายเดือนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ จะได้จับ เงินแสนเงินล้าน โดย ริว จิต สัมผัส

www.ruttaban.com/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/

วันเกิด แตงโม บีม ปภังกร เป็นเลขเดียวกัน คือเลขนี้ ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่

www.ruttaban.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1-%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3-2/