สายฟ้า วันที่ 15 เมษา รัดบาน

หมอปลาย เผยพญายมราช ฝากเตือนหลังสงกรานต์ ใครสาธุขอให้ปลอดภัย สาธุได้ไหม…

www.ruttaban.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80/

“ทนายตั้ม” มีคนรักคอยอยู่ข้างกาย

www.ruttaban.com/%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2/

พยา ก รณ์ อากาศสงกรานต์ เตื อ น 16-18 เม.ย. มีพ า ยุ ฝน ฟ้ า ค ะนอ ง ลมแร ง

www.ruttaban.com/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%81-%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80/

กระจ่างรถเร่ซื้อมือถือเก่าๆ เอาไปทำอะไร เพิ่งรู้วันนี้แหละ

www.ruttaban.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad/