สายฟ้า วันที่ 16 เมษา รัดบาน

พายุฤดูร้อน” บริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง

www.ruttaban.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80/

หลัง ส งก ราน ต์ นี้ 4 วั นเ กิด เงิ นเข้ าก้อ น ให ญ่

www.ruttaban.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%aa-%e0%b8%87%e0%b8%81-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1-%e0%b8%99%e0%b9%80-%e0%b8%81%e0%b8%b4/

ลองดูว่าตรงไหม “กากบาทกลางฝ่ามือ” เป็นคนที่มีบุญวาสนามาก หายากสุดๆ ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม…

www.ruttaban.com/%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%81/

เพิ่มวงเงิ นค นละครึ่ง เฟส5 ใครขอบคุณขอให้รับ 1,500

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4-%e0%b8%99%e0%b8%84-%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b9%80-2/

อ๊อฟ อยากกลับมาเป็นคนเดิม

www.ruttaban.com/%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9f-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94/