สายฟ้า 11 มค โคตรเทพ

สถิติเลขออกวันที่ 17 ม.ค. พบเลขเคยออกซ้ำหลายรอบ

www.kodthep.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%a1-%e0%b8%84-%e0%b8%9e%e0%b8%9a/

สาวจบจุฬาฯ มาขับรถแท็กซี่ ไม่ยึดติดอีโก้ เมินคำดูถูก

www.kodthep.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%81-2/

4 วันเกิด เริ่มพรุ่งนี้ เปิดรับชีวิตใหม่ดีสุดๆ

www.kodthep.com/4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b9%80/

ตาวัย 70 สู้ชีวิต เก็บขยะขาຢ จนซื้ວที่ได้ 30 ไร่ สร้ๅงบ้าน ทำสวนปาล์ม

www.kodthep.com/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2-70-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%82-2/

4วันเ กิดร วยเงิ นล้ านหล่นทับตลอดปี

www.kodthep.com/4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4-%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89-%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88-2/

คุณตาวัย 76 ปี ขับมอเตอร์ไซค์ตระเวนเช็ดกระจกข้างทางตลอด 5 ปี

www.kodthep.com/%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2-76-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84-2/

หมอช้าง เผยคนเกิด 5 ราศี ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. มั่งคั่ง เงินล้นกระเป๋า

www.kodthep.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-5-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b5-%e0%b8%95-2/

“หมอปลาย พรายกระซิบ” เผยคำเตื อ น”พญายมราช” 7 วันเกิด

www.kodthep.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-4/

4 วันเกิ ดปล ดห นี้สินได้สำเ ร็จในปีนี้โบ กมือล าความจน

www.kodthep.com/4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4-%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a5-%e0%b8%94%e0%b8%ab-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%aa-2/