สายฟ้า 21 พย กะทิ

เตื อน ฝนถล่ มหนัก

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7-%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b9%88-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81/

หลวงพี่อุเทน เตื อน 3ร าศีร าหูอมจันทร์ ต้องระวัง

www.kratisod.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7-%e0%b8%ad%e0%b8%99-3%e0%b8%a3-%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b5/

ลุ้นคนละครึ่ง อีก 3,000

www.kratisod.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81-3000/

horoscope for good

www.kratisod.com/horoscope-for-good/

รับซื้อเหรียญ1บาทครุฑ 27,000บาท ใครมีเหรียญครุฑห้ามพลาด

www.kratisod.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d1%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%91-27000%e0%b8%9a/

4วันเ กิดร วยเงิ นล้ านหล่นทับตลอดปี

www.kratisod.com/4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4-%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89-%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88/

เปิดคำทำนาย ที่ เกิดแน่ แล้วแต่ช้าหรือเร็ว

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88/

วิธีการสมัคร สินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า” // ลูกโลก//

www.kratisod.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%89/

หนุ่มประกาศรับซื้อเหรียญหายาก เหรียญ 10แพงสุดให้ 7แสน

www.kratisod.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5/

ลดค่าไฟ 1 ปี ใครได้บ้าง เช็กเลย

www.kratisod.com/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9f-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-01256/