สายฟ้า 5 พย รัดบาน

มีลูก 6 คน แต่ไม่เคยกลับมาดูแล ต้องมานั่งเป่าแคนหาเลี้ยงชีw

www.ruttaban.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81-6-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1/

โบราณได้ว่าไว้ 15 สิ่งนี่ ไม่ให้ทำ จะทำมาหากินไม่ขึ้น

www.ruttaban.com/%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89-15-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88/

ไม่มีจักรยานดีๆ ไม่มีแม้อุปกรณ์ป้องกัน แต่ก็คว้ารางวัลมาได้ด้วยจักรยานคันเก่า

www.ruttaban.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%81-2/

มีคนเพียง 1% ที่จะหาช้างในรูปเจอ

www.ruttaban.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-1-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%83/

กราบหัวใจคุณตาวัย 74 นั่งขาຢไม้กวาดนาน 2 ปีครึ่ง หาทุuเรียนให้เด็ก

www.ruttaban.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2-74-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87/

โซเชียลน้ำตาซึม นร.นายสิบกลับมาบ้าน แม่ตามองไม่เห็น ได้แต่เอามือมาจับเครื่องแบบลุกชายอย่างภูมิใจ

www.ruttaban.com/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b6%e0%b8%a1-%e0%b8%99%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4/

ชื่นชม น้องนุ่น เรียนจบนิติศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในวัย 18 ปี

www.ruttaban.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%99/

อิงฟ้า วราหะ ปังไม่ไหว ล่าสุดได้ร่วมงานกับ แจ็กสัน หวัง

www.ruttaban.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b0-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7-%e0%b8%a5/

เจ้าของผลงานรางวัลหนังสือดีเด่น ได้เกียรตินิยมจุฬา แม้ตามองไม่เห็น

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87/

เด็ กหญิงเดินมาขอโจ๊กประทังหิว พ่อตกงาuต้องนอนใต้สะพาน

www.ruttaban.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87-%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%9b-2/