สายฟ้า 8 ธค กะทิ

ใครสาธุขอให้เป็นจริง

www.kratisod.com/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87-3/

5 วันเกิดจะถูกรางวัลที่ 1

www.kratisod.com/5-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1/

เด็ กน้อ ย 14ปีพยากรณ์ เ ชื้ อจะหาย ใครสาธุขอใหปลอดภั ย คิดเห็นอย่างไรบ้าง

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87-%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%a2-14%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%80-%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89-2/

ข้ามภพมีจริง เด็กหญิงคนนึง ฝันแปลกๆ ซ้ำๆ จนได้พบรูปโบราณ หน้าคล้ายกัน เหลือเชื่อมาก จนคุณต้องขนลุก…

www.kratisod.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84-2/

ต้นเศ รษ ฐีวิลสัu ต้นไม้แห่งกาsข อโช คล าภ

www.kratisod.com/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b8%a9-%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b1u-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81/

ประวัติ แม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

www.kratisod.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%9c%e0%b8%b9/

แจ้งเกษตรกร กลุ่มล่าสุด เตรียมรับเงิน

www.kratisod.com/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/

โอนเงินประกันราคาข้าวเกษตรกร แบ่งตามภมิภาค

www.kratisod.com/%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80/

เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียน บัตรคนจน

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80/

นักแสดงคุณภาพระดับปรมาจารย์จริงๆ สำหรับ ‘ปุ๊ มนตรี เจนอักษร’

www.kratisod.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2/

มาแล้ว เลขแม่น้ำหนึ่ง งวด 16 ธันวาคม 2564

www.kratisod.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%87%e0%b8%a7/

5 จังหวัด เตรียมรับต่างชาติ จัดเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2565

www.kratisod.com/5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a/