สายฟ้า14ธค กะทิ

มาแล้ว เจ๊ฟองเบียร์ 16 ธ.ค. 64

www.kratisod.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-16-%e0%b8%98-%e0%b8%84-64/

บุญกุศลพาร วย4 ร าศี มีโอก าสได้บ้ าน ได้รถ

www.kratisod.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%a24-%e0%b8%a3-%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81/

ร าศีต่อไปนี้ปี65ปีเงิ นปีทองเตรียมตัวร วย

www.kratisod.com/%e0%b8%a3-%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b565%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4-%e0%b8%99%e0%b8%9b/

ด่วน! เลขธูปไอ้ไข่ อ.เต้ยพาเฮง งวดที่แล้ว258แตกมาแล้วรีบดูด่วน

www.kratisod.com/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%98%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a2/

เจ๊ฟองเบียร์ เผยเลขเน้นๆ งวด 16 ธันวาคม 64

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99/

พิมรี่พาย ประกาศ สิ้นปีนี้ให้รถยนต์ 10 คัน มอไซค์ 200 คัน และทองคำ เช็กด่วน

www.kratisod.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-852369/

สร้างวัด “แค่พออยู่” แล้วหันมาสร้างโรงบาลไม่ดีกว่าหรือ ลองคิดดู

www.kratisod.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/

ใครสาธุ ขอให้เป็นจริง

www.kratisod.com/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b8-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/

กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนัก

www.kratisod.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81/

เถาะวาสณาคณมาถึ งแลว สาธุ สาธุ สาธุ

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b6-%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98/