สายฟ้า18ธคกะทิ

คู่รัก พากันไปเลี้ยงวัว

www.kratisod.com/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a7/

พิมรี่พาย ประกาศ สิ้นปีนี้ให้รถยนต์ 10 คัน มอไซค์ 200 คัน และทองคำ เช็กด่วน

www.kratisod.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99147852/

พิมรี่พาย เตรียมแจกรถยนต์ 10 คัน มอเตอร์ไซค์ 200 คัน และทองคำสิ้นปี

www.kratisod.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2-2/

ข่าวดี นายกฯ พูดแล้ว คนละครึ่งรอบใหม่ รับเงินเพิ่มคนละ 3,000 เช็ครายละเอียดเลย

www.kratisod.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a5-4/

พิมรี่พาย ประกาศ สิ้นปีนี้ให้รถยนต์ 10 คัน มอไซค์ 200 คัน และทองคำ เช็กด่วน

www.kratisod.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-12345/

เปิดคำทำนาย ที่ เกิดแน่ แล้วแต่ช้าหรือเร็ว

www.kratisod.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88-3/

ขอพ รหลว งพ่อปล ดห นี้ พsะธา ตุวาโย ให้โช คสมห วัง

www.kratisod.com/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9e-%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7-%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a5-%e0%b8%94%e0%b8%ab-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%9es%e0%b8%b0%e0%b8%98-6/

4 วันเกิ ด ดวงดี ได้จับเงิ น ล้ าน ส่งท้ายปี

www.kratisod.com/4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4-%e0%b8%94-%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4-3/

พิมรี่พาย ให้รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ทองคำ

www.kratisod.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95/

วันโอนเงิน เยียวยารอบใหม่ 33,39,40 รับเงิน 5,000 บาท

www.kratisod.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab/