แอดเซ้น 23 มีค รัดบาน

‘บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 22,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3/

‘บริษัท ไทยเอ็นโอเค จํากัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 รายได้ 22,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84-%e0%b8%88%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%81/

‘บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5/

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5/

แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 600 บาท/วัน

www.ruttaban.com/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84/