แอดเ็ซน 5 เมย รัดบาน

‘บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์ม’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 22,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%9f/

‘บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 21,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2-2/

‘บริษัท ไทยซันเอะ จํากัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 16,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b0-%e0%b8%88%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94/

‘บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 24,000 บาท/เดือน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9-2/

‘บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 รายได้ 400 บาท/วัน

www.ruttaban.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80/

SCG เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิปวส-ป.ตรี รายได้ 15,000 ต่อเดือน กรอกใบสมัคร online

www.ruttaban.com/scg-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b8/